EKOTLON 2022

TRKOM U PRIRODU!

Uključimo u plogging svaki dio Hrvatske!

Pridružite nam se na ploggingu u Zagrebu i Splitu ili sami odaberite lokaciju za čišćenje u svom kraju, dojavite nam rezultate i osvojite nagrade! Pratimo sve akcije ostvarene tijekom 24 sata!

10. rujna 2022. u 10 sati

Sve informacije možete naći na linku:

https://ekotlon.24sata.hr/