Ironman Barcelona 2021

Članovi TK Split su jako i sa stilom završili sezonu 2021. Glavnina ekipe je po prvi put nastupala na nekom Ironman natjecanju i za to je odabran Ironman Barcelona. Pod ravnanjem dirigenta Roberta Pezelja, simfoniski orkestar koji je nastupio na punom Ironmanu u sastavu